עו"ד איל יפה - זכויות הקטין בספורט הישראלי
איל יפה יואל רזבוזוב סוגיות בביטוח ספורטאים
איל יפה סוגיית פעילות ספורט בשבת